fbpx

Tietoturvaseloste

Päivitetty: 16.01.2023 

Tämä on Paimion parantola –säätiö sr:n ja Paimion parantola Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste, jossa kerromme Paimion parantola –säätiö sr:n ja Paimion parantola Oy:n asiakkaiden henkilötietojen käsittelystä.

Tämä tietosuojaseloste kuvaa mitä tietoja keräämme asiakkaistamme, mihin tarkoitukseen käytämme tietoja ja kuinka suojaamme kerättyjä tietoja. Huomioithan, että ostotilanteessa ja/tai mahdollisen uutiskirjeemme tilaamalla annatte suostumuksen tietojen tallennukseen. Pidätämme oikeudet tietosuojaselosteen muutoksiin ja päivittämiseen.

1. Rekisterinpitäjä

Sovellettavan tietosuojalain mukainen rekisterinpitäjä on Paimion parantola -säätiö sr / Paimion parantola Oy (jäljempänä Paimion parantola, ”me”, ”meitä” tai ”meidän”). Paimion parantola -säätiö sr / Paimion parantola Oy vastaa siitä, että henkilötietojasi käsitellään tätä selostetta ja soveltuvia tietosuojalakeja noudattaen.

Paimion parantola -säätiö sr / Paimion parantola Oy
Alvar Aallon Tie 275
21540 Paimio
info@paimionparantola.fi

Yritystunnus: 3175265-1 (Paimion parantola -säätiö sr), 3176608-4 (Paimion parantola Oy)

2. Rekisteristä vastaavat yhteyshenkilöt

Paimion parantola -säätiö / Mirkku Kullberg, toimitusjohtaja
Paimion parantola Oy / Kari Halinen, toimitusjohtaja

Alvar Aallon tie 275
21540 Paimio
info@paimionparantola.fi

3. Rekisterin nimi

Paimion parantolan asiakasrekisteri 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitoon, tilausten/varausten käsittelyyn, laskutukseen sekä käyttäjäkokemuksen parantamiseen verkkosivuilla, analytiikan tekemiseen ja väärinkäytösten estämiseen. Tietoja käytetään myös Paimion parantolan toiminnasta ja tapahtumista tiedottamiseen, mikäli asiakas on sen sallinut. Asiakkaalla on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin. 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja: asiakkaan tai yrityksen/organisaation nimi, yrityksen y-tunnus, osoitetiedot, puhelinnumero, sähköpostiosoite, tiedot markkinoinnin luvista, maksu- ja laskutustiedot ja muut tilaukseen ja sen toimitukseen liittyvät tiedot. Henkilötunnus majoittuvan asiakkaan tunnistamiseksi tarvitaan luottosopimusta tehtäessä. Tilatessasi uutiskirjeen tai vastatessasi asiakaskyselyihimme keräämme rekisteriin seuraavat tiedot: nimi, sähköpostiosoite, kieli ja kiinnostuksen kohteet. Lisäksi keräämme verkkokauppapalvelun käytöstä havainnoituja ja analytiikan avulla johdettuja tietoja kuten selaustiedot ja päätelaiteen tunnistetiedot (kts. tarkemmin alla kohta “Evästeiden käyttö”).

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietojen lähde on pääasiallisesti käyttäjä itse. Tiedot saadaan asiakkaalta itseltään varauksien teon yhteydessä, sähköpostitse tai puhelimitse. Pyrimme kertomaan mitkä tiedot ovat pakollisia sopimuksen tekemistä varten ja mitkä voit antaa vapaaehtoisesti. 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja käytetään ainoastaan asiakassuhteen hoitamiseen. Voimme luovuttaa joitakin välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille, kuten maksujärjestelmää hoitavalle taholle, luotonmyöntäjälle osamaksua varten, kuljetusta hoitavalle taholle toimituksen takaamiseksi tai analytiikan tekemistä varten analytiikka- ja tilastointikumppanille. Tietoja voidaan luovuttaa myös viranomaisille lain edellyttämällä tavalla.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Tietojen säilytys

Paimion parantola säilyttää asiakastietoja toistaiseksi asiakassuhteen säilymisen ajan. Asiakkaan pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa rekisteristä. Toimitetun tilauksen/varauksen osalta tilaus-, maksu- ja laskutustietojen säilytysvelvoite määräytyy kuitenkin kirjanpitolain (1997/1336, luku 2, § 10) mukaisesti. 

10. Evästeiden käyttö

Käytämme evästeitä (“cookies”) ja muita vastaavia tekniikoita. Evästeiden avulla kerätään tietoa kävijäliikenteestä ja parannetaan palvelun käyttökokemusta käyttäjän tietokoneella. Evästeillä ja muilla tunnisteilla on määritetty voimassaoloaika, jonka jälkeen selain poistaa tunnisteen. Keräämme evästeiden avulla kävijätietoja analytiikka- ja personointitarkoituksiin kolmansien osapuolten kanssa. Käytetty tieto on anonymisoitua. Hyödynnämme sivustoomme liittyvässä analytiikassa Google Analyticsia.
Lue lisää evästeiden käytöstä. 

11. Rekisterin suojauksen perusteet ja turvatoimet

Asiakasrekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Asiakastiedot kerätään suojattuun sähköiseen tietokantaan, jonne kirjautuminen edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa. Käyttäjätunnuksen asiakasrekisteriin voi myöntää vain sen pääkäyttäjä, joka määrittää myös rekisterin käyttöoikeustason käyttäjille. Asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisesti. Tietoja käsittelee vain Paimion parantolan henkilökunta, joiden toimenkuvaan se kuuluu ja joita sitoo salassapitovelvollisuus. Asiakastietoja säilytetään sähköisesti ja tarpeettomat paperitulosteet tuhotaan asianmukaisesti.

12. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Asiakas voi pyytää tarkennusta omista henkilötiedoista, sisältäen kaiken henkilötiedon, jonka asiakas on meille antanut. Tietoja voi pyytää ottamalla meihin yhteyttä sähköpostilla. Voit myös pyytää henkilötietojesi poistoa tai muokkausta. Asiakkaalla on lisäksi oikeus kieltää tietojensa käsittely markkinointia varten. Tietojen käsittelyn rajoitusta koskeva pyyntö tulee esittää sähköpostitse rekisterin yhteyshenkilölle. Oikeus omien tietojen poistoon ei koske sellaista henkilötietoa, joka meidän on säilytettävä ylläpidollisista, juridisista kuten kirjanpitoa koskevien vastuiden toteutumiseksi tai tietoturvaan liittyvistä syistä.

13. Yhteydenotto

Voit ottaa yhteyttä sähköpostilla: info@paimionparantola.fi

Tilaa uutiskirjeemme

Paimion parantola on enemmän kuin rakennus. Vuosien saatossa parantola on saavuttanut kansainvälisen maineen yhtenä modernin arkkitehtuurin merkkiteoksista.

Tilaamalla uutiskirjeemme kuulet ensimmäisenä Paimion parantolan tapahtumista ja näyttelyistä.

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.