fbpx

Paimion parantolan manifesti

Paimion parantola on manifesti – arkkitehtuurin, luonnon ja tutkimuksen radikaali synteesi, joka on yhtä ajankohtainen nyt kuin syntyessään.

Parantola oli paikka hengittää. Nyt se on paikka hengittää, reflektoida ja latautua korkeatasoisissa konferensseissa, residensseissä, näyttelyissä ja työpajoissa.

Paimio parantola tuo yhteen ajattelijat, tekijät ja visionäärit rakentamaan radikaaleja ja yllättäviä ratkaisuja yhteisöjen ongelmiin.

Arkkitehtuurin, luonnon ja tutkimuksen radikaali synteesi

Paimion parantola on paljon enemmän kuin modernin arkkitehtuurin mestariteos. Se avaa näkökulmia sekä meihin että maailmaamme. Alvar ja Aino Aallon muotoilueetoksen ytimessä on syvä empatia, ja arkkitehtuurin avulla Aallot halusivat tuoda luonnon ja ihmisyyden lähemmäksi toisiaan.

Paimion parantola luotiin aikansa edistyksellisemmäksi ja näkemyksellisemmäksi lääketieteelliseksi instrumentiksi. Arkkitehtien, käsityöisten, lääketieteen tutkijoiden ja luonnon radikaali yhteistyö oli luova hyppy, joka arkkitehtuurin avulla loi toivoa yhteen 1900-luvun tuhoisimman kriisin keskellä tarjoamalla hoitoon pääsyn kaikille asemasta tai syntyperästä riippumatta.

Käydessämme nyt läpi koko maailman tulevaisuutta uhkaavaa eksistentiaalista kriisiä Aaltojen arkkitehtuurin, luonnon ja tutkimuksen radikaali synteesi on ajankohtaisempi kuin koskaan.

Paikka hengittää

Kognitiivisen ja informaation ylikuormituksen ajassa Paimion parantolan rooli on asioiden ja ajatusten suodattamista ja yhdessä koostamista. Sen tavoitteena on löytää uudelleen arkkitehtuurin kautta elämiselle ominainen tahti. Aaltojen visiossa perustavan laatuisin eksistentiaalinen toiminto oli hengittäminen. Siksi he organisoivat koko kohteen tämän yksinkertaisen, usein unohdetun tekemisen ympärille – laajoista kattoterasseista aina yksittäisiin huonekaluihin.

Me jatkamme Aaltojen työtä luomalla paikan uudistumiselle, etsimiselle ja löytämiselle – paikan uudenlaisen viisauden syntymiselle sekä yhteisöllisyydelle, kokemustemme ja tietojemme jakamiselle. Siksi me luomme, kuten Aallotkin, paikan hengittää.

Ajattelun, oppimisen ja tekemisen alusta

Paimion parantola on tulevaisuudessa ainutlaatuinen ja ainutlaatuisen tehokas väline yhteiskunnallisten strategioiden ja ratkaisujen kehittämisessä. Sen menneisyys liittyy parantamiseen puhtaasti lääketieteellisessä mielessä, mutta tulevaisuudessa se tarjoaa yhtä arvokkaita mahdollisuuksia yksilöiden, yhteisöjen ja yhteiskuntien välisten suhteiden uudelleen määrittelyssä. Paimion parantola on paikka, jossa muotoilu löytää uuden kutsumuksen ja paikan maailmassa.

Paimion parantola on aktiivinen ratkaisun etsimisen, ja ratkaisemisen paikka. Se kokoaa yhteen ajattelijat, visionäärit ja tekijät rakentamaan yhdessä rohkeita, odottamattomia tapoja vastata ajassa nouseviin kysymyksiin ja haasteisiin.

Paimion parantola tulee tunnetuksi paikkana, joka synnyttää uusia ja radikaaleja lähestymistapoja ihmisten suhtautumisessa maailmaan ja toisiinsa.

Maailman perintö

Paimion parantolan säätiön tehtävä ei ole ainoastaan parantolan suojeleminen. Aallot olivat inhimillisen, välittävän suunnittelun edelläkävijöitä. Siksi säätiö muuttaa Paimion parantolan kehityksen, oppimisen ja ajattelun alustaksi heidän ajattelunsa edistämiseksi ja kehittämiseksi.

Paimion parantolan säätiö rakentaa uutta Aaltojen tulevaisuuden rakentamisen perinteen ja ajattelun pohjalta lisäämällä siihen aikamme tietämyksen verkostoineen.

”Emme perineet vain mestariteosta. Perimme mestarikurssin yhteisen tulevaisuutemme suunnitteluun.”

Aaltoja ohjanneet periaatteet ovat ajankohtaisempia kuin koskaan, kun siirrymme ihmisten parantamisesta yhteisöjen parantamiseen.

Paimion henki

Visiomme ensimmäinen ilmentymä on Spirit of Paimio -konferenssi. Se on sarja sukupolvien ja tieteiden välisiä keskusteluja, istuntoja arkkitehtuurin roolista nykyajan yhteiskunnissa. Enemmän kuin perinteisenä konferenssien sarja, Spirit of Paimio on synkronisten ja asynkronisten vaihtojen verkosto – yhteisö, jonka vaikutus ja hyödyllisyys kasvavat ajan myötä ja laajentuu Robert Metcalfen periaatteiden mukaisesti. Tavoitteenamme on epälineaarinen, ei-hierarkinen näkökulma tietoon, tieteenalojen ja alueellisten rajojen ylittäminen.

Tilaa uutiskirjeemme

Paimion parantola on enemmän kuin rakennus. Vuosien saatossa parantola on saavuttanut kansainvälisen maineen yhtenä modernin arkkitehtuurin merkkiteoksista.

Tilaamalla uutiskirjeemme kuulet ensimmäisenä Paimion parantolan tapahtumista ja näyttelyistä.

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.